Chaotienganh.com

Thì Quá Khứ Tiếp Diễn- Past Continuous Tense

Thì quá khứ tiếp diễn là một trong những thì được sử dụng nhiều trong tiếng Anh, dùng khi muốn nhấn mạnh diễn biến, quá trình của 1 hành động trong quá khứ.

Hi guys!

Thì quá khứ tiếp diễn- past continuous tense là một trong những thì được sử dụng nhiều trong tiếng Anh, dùng khi muốn nhấn mạnh diễn biến, quá trình của 1 hành động trong quá khứ. Hãy cùng Chaotienganh.com khám phá thì này nhé.

1. Công thức thì quá khứ tiếp diễn

            Công thức 
                Ví dụ

Dạng khẳng định

S + was/ were + V-ing
She was watching TV all yesterday.

Dạng phủ định

S + was/ were + not + V-ing

I was not talking to Jim last night. 

Dạng nghi vấn 

Was/ were + S + V-ing?
Were they sleeping at 7 a.m?

2. Cách dùng

Thì Quá Khứ Tiếp Diễn- Past Continuous Tense

–  Thì quá khứ tiếp diễn (past continuous tense) dùng để biểu thị một hành động đang diễn ra tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ nhưng bị một hành động khác chen ngang “interrupt”.

Khi có hai hành động cùng xảy ra trong quá khứ, hành động nào dài hơn (xảy ra trong một thời gian dài) thì sử dụng thì quá khứ tiếp diễn, còn hành động nào chen ngang “interrupt” thì sử dụng thì quá khứ đơn.

Ví dụ: 

I was reading book when the phone rang. (tôi đang đọc sách thì điện thoại đổ chuông)

When my mother came home, my baby sister was crying. (Khi mẹ về nhà thì em gái tôi đang khóc)

–  Thì quá khứ tiếp diễn còn biểu thị hai hành động đang diễn ra cùng một lúc song song trong quá khứ, hai hành động này được nối với liên từ “while”.

Ví dụ: 

I was studying while he was making dinner. (Trong khi tôi học bài thì anh ấy nấu bữa tối)

Were you listening while he was talking? (Bạn có lắng nghe trong khi anh ấy nói không?)

3. Phân biệt While và When

  • While được dùng để nối 2 hành động xảy ra song song trong 1 thời điểm trong quá khứ, đi với while luôn là thì quá khứ tiếp diễn.
  • When luôn đi cùng hành động chen ngang, do đó mệnh đề sau nó luôn ở thì quá khứ đơn.

Ví dụ: 

I was eating when she called. (Tôi đang ăn thì cô ấy gọi)
While I was eating, she called. (Trong khi tôi đang ăn thì cô ấy gọi)

Ngoài ra nếu các bạn muốn tham khảo thêm về cách phân biệt và kết hợp giữa thì quá khứ tiếp diễn và quá khứ đơn thì có thể tham khảo trên website của BBClearningenglish.com nhé!

Bài Viết Liên Quan: 

Thùy Linh

Đánh giá ngay

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular