Chaotienganh.com

Câu Điều Kiện Tiếng Anh- Conditional Sentences

Câu điều kiện tiếng Anh là một điểm ngữ pháp quan trọng và nó thường xuyên xuất hiện trong lời nói hằng ngày. Vậy tiếng Anh có bao nhiêu loại câu điều kiện?

Câu điều kiện tiếng Anh là một điểm ngữ pháp quan trọng và nó thường xuyên xuất hiện trong lời nói hằng ngày của chúng ta. Vậy tiếng Anh có bao nhiêu loại câu điều kiện? cách sử dụng và công thức các câu điều kiện này khác nhau như thế nào? Chaotienganh.com sẽ bật mí ngay sau đây nhé!

1. Câu điều kiện Tiếng Anh là gì?

  • Câu điều kiện (conditional sentence) là câu nói về các yếu tố đã biết hoặc các tình huống giả định kèm hậu quả của chúng. Câu điều kiện hoàn chỉnh chứa một mệnh đề điều kiện (thường được gọi là mệnh đề if) và hệ quả (mệnh đề chính).

2. Các loại câu điều kiện trong Tiếng Anh.

Tiếng Anh có 4 loại câu điều kiện: 0, 1, 2, 3 . Mỗi loại biểu thị mức độ khả năng xảy ra khác nhau của mỗi tình huống.

             Công thức 
             Cách dùng
Câu điều kiện loại 0
          If + HTĐ, HTĐ
Ex: if you don't brush your teeth, you get cavities.

biểu thị 1 sự thật hiển nhiên, một điều kiện có thật, chắc chắn sẽ xảy ra. 

Câu điều kiện loại 1

          If + HTĐ, TLĐ

Ex: If you rest, you will feel better.
Biểu thị 1 tình huống, điều kiện có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Câu điều kiện loại 2

 If + QKĐ, S + would/could  + V-bare
Ex: If I had a billion dollars, I would travel to the moon.
Biểu thị kết quả không có thực, không thể xảy ra ở hiện tại. 

Câu điều kiện loại 3

If + QKHT, S + would/could + have + V-pp

Ex: If I had cleaned the house, I could have gone to the movies.
Dùng để giải thích rằng tình huống hiện tại sẽ khác nếu trong quá khứ mình làm khác. (điều kiện không có thực trong quá khứ)

3. Lưu ý

  • Mệnh đề if và mệnh đề chính có thể đổi vị trí cho nhau, tuy nhiên khi mệnh đề if nằm ở đầu câu thì phải có dấu phẩy ngăn cách giữa 2 mệnh đề.
  • Lưu ý sử dụng đúng thì của động từ cho các loại câu điều kiện vì nó mang nghĩa khác nhau.
  • Nếu khả năng xảy ra của câu điều kiện đó là 100%, là hiển nhiên, ví dụ: nếu nấu nước đến 100 độ thì nước sẽ sôi, thì ta dùng câu điều kiện loại 0. Nhưng điều kiện đó có khả năng xảy ra, không chắc chắn như đinh đóng cột thì ta dùng loại 1.
  • HTĐ: thì hiện tại đơn
  • TLĐ: thì tương lai đơn
  • QKĐ: thì quá khứ đơn
  • QKHT: thì quá khứ hoàn thành

Bài viết liên quan: 

Thùy Linh

Đánh giá ngay

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular