Chaotienganh.com

Cách Miêu Tả Tranh Bằng Tiếng Anh Toeic, A2, B1, FCE

Miêu tả tranh là chủ đề quen thuộc trong các kì thi tiếng Anh Toeic, FCE, A2, B1 … Dưới đây là cách miêu tả tranh bằng tiếng Anh.

Chào các bạn! Miêu tả bức tranh là chủ đề quen thuộc trong các kì thi tiếng Anh Toiec, FCE, A2, B1 … Việc miêu rả tranh đúng cách là một yếu tố quan trong để đạt điểm cao trong các kì thi này và hơn nữa giúp chúng ta nâng cao khả năng nói tiếng Anh. Dưới đây là Chaotienganh.com hướng dẫn chi tiết Cách Miêu Tả Tranh Bằng Tiếng Anh Toeic, A2, B1, FCE

Cách Miêu Tả Tranh Bằng Tiếng Anh Toeic, A2, B1, FCE

Cách Miêu Tả Tranh Bằng Tiếng Anh Toeic, A2, B1, FCE
Cách Miêu Tả Tranh Bằng Tiếng Anh Toeic, A2, B1, FCE

Bước 1: Miêu tả nội dung chính của bức tranh, những gì đập vào mắt chúng ta đầu tiên khi thấy bức tranh:

– From picture, I can see …

– In the picture, I can see …

– The picture shows …

– What I can see first in the picture is …

– In the picture, there is/ there are

Ex: In the picture, there are four kids having fun at a birthday party.

Bước 2: Miêu tả chi tiết bức tranh: vị trí, trang phục, thời gian, nơi chốn, thời tiết, hành động, sự vật xung quanh …

• Mô tả vị trí:

– In the middle/centre, there are …

– In the middle/centre, I can see …

– In the background, I can see …

– In the foreground, I can see …

– On the top is…

– On the left/ right there are/ there is …

• Mô tả trang phục, nơi chốn, tuổi tác, hoạt động của những người và vật trong bức tranh chi tiết hoặc cụ thể tùy vào bức tranh.

Ex: In the foreground, I can see a table which is full of candies, fruit, and birthday cake, it’s very colorful and lively. In the middle, the kids, including 2 boys and 2 girls, are cheering happily, they all wear colorful hats and nice clothes. In the background, I can see a lot of tree and there are some balloons decorated around, maybe they are celebrating birthday party in their garden, luckily, the weather is wonderful, it’s sunny and cool.

Bước 3: Miêu tả cảm xúc, thái độ của người ở trong bức tranh

It looks like/ It seems/ I suppose/ Maybe the girl is very happy with her new toys because she is smiling.

Ex: I suppose that all the kids are very excited and enjoy the party because they are laughing happily, especially the boy in blue striped shirt, he laughs a lot and looks so eager.

Bước 4: Rút ra kết luận/ Bài học rút ra từ bức tranh(nếu có)

– It can be seen that …

– The picture teaches us a good/ meaningful/ precious lesson about …

– The picture carries a good/ meaningful/ precious message that …

Ex: It can be seen that this picture is taken to save memorable memory about someone’s birthday party and it is such a great time in one’s life.

  • Lưu ý:

– Trong những trường hợp bức tranh không thực sự chắc chắn về thông tin trong bức tranh, ta nên sử dụng những từ sau:

+ I guess …

+ I think …

+ It seems …

+ It looks like …

+ I suppose …

+ Maybe ….

Bài Miêu Tả Tranh Bằng Tiếng Anh

In the picture, there are four kids having fun at a birthday party. In the foreground, I can see a table which is full of candies,fruit, and birthday cake, it’s very colorful and lively. In the middle, the kids, including 2 boys and 2 girls, are cheering happily, they all wear colorful hats and nice clothes. In the background, I can see a lot of tree and there are some balloons decorated around, maybe they are celebrating birthday party in their garden, luckily, the weather is wonderful, it’s sunny and cool. I suppose that all the kids are very excited and enjoy the party because they are laughing happily, especially the boy in blue striped shirt, he laughs a lot and looks so eager.  It can be seen that this picture is taken to save memorable memory about someone’s birthday party and it is such a great time in one’s life.

Trên là Cách Miêu Tả Tranh Bằng Tiếng Anh Toeic, A2, B1, FCE, để luyện tập thêm các bạn hãy tiến hành mô tả các bức tranh để luyện nói tiếng anh, chuẩn bị tốt cho kì thi cũng như buid up vốn từ vựng bản thân. Ngoài ra nếu các bạn muốn tìm hiểu kĩ hơn, có thể truy cập vào How to Describe a Picture in English. Chúc các bạn học tốt

Thùy Linh

Đánh giá ngay

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular