Chaotienganh.com

Động Từ Tobe Và Động Từ Thường- Học Tiếng Anh Cho Người Mất Gốc

Thành phần chính của một câu tiếng Anh cơ bản gồm: chủ ngữ, động từ và tân ngữ. Bài học này sẽ hướng dẫn cách phân biệt động từ tobe và động từ thường.

Chào các bạn!
Ở bài trước Chủ ngữ trong tiếng Anh trong lộ trình học tiếng Anh cho người mất gốc, ta đã tìm hiểu về chủ ngữ trong câu tiếng Anh? Nếu các bạn đã hiểu rõ rồi thì bây giờ ta sẽ học bài động từ Tobe và động từ thường. Như mình đã giới thiệu, thành phần chính của một câu tiếng Anh cơ bản gồm: chủ ngữ, động từ và tân ngữ. Hôm nay chúng ta sẽ học cách sử dụng động từ tobe và động từ thường. Vì sao lại chia động từ ra hai loại như vậy?

1. Phân biệt động từ Tobe và động từ thường

Động từ tobe 

Động từ thường

Đặc điểm 

Thường tồn tại dưới dạng: 
- Tobe của thì hiện tại đơn: am/ is/ are
- Tobe của thì quá khứ đơn: was/ were 

Là các từ dùng để chỉ hành động:
chạy, nhảy, khóc, cười, ăn, uống ...

Cách dùng

Thường đi cùng tính từ và danh từ.

Luôn dùng để chỉ hành động.

Vị trí 

- Nằm trước tính từ, danh từ:           
   S + tobe + adj/ N
- Nằm sau chủ ngữ. 

- Nằm sau chủ ngữ: 
                  S + V 
Ví dụ
- She is hard- working. 
(Cô ấy chăm chỉ.)
- I am a teacher. 
(Tôi là 1 giáo viên.)
- We were very happy lastnight. 
(Tối qua chúng tôi đã rất vui.)

- I write a letter. 
(Tôi viết 1 lá thư.)
- My father goes fishing at the weekend. 
(Bố tôi đi câu cá vào cuối tuần.)

  • Lưu ý:

– Đối với động từ tobe:

Khi chủ ngữ là I thì tobe sẽ là am

Khi chủ ngữ là you, we, they, tên riêng số nhiều thì tobe sẽ là are

Khi chủ ngữ là he, she, it, tên riêng số ít thì tobe sẽ là is

–  v.p: cụm động từ

–  v: động từ

–  adv: trạng từ

– Sử dụng trang tra từ điển online Oxford Learner’s Dictionaries để tra cứu nghĩa và phiên âm quốc tế của từ.

2. Từ mới của ngày hôm nay

– Hard- working /ˌhɑːrd ˈwɜːrkɪŋ/ (adj): chăm chỉ
– Lazy /ˈleɪzi/ (adj): lười biếng
– Write /raɪt/ (v): viết
– Go fishing /ɡoʊ ˈfɪʃɪŋ/ (v.p): câu cá
– At weekend /ət ˈwiːkend/ (adv): vào cuối tuần

 

Trên là cách phân biệt động từ tobe và động từ thường đơn giản và dễ hiểu nhất, các bạn hãy học hiểu và đặt những ví dụ liên quan đến cuộc sống để vận dụng bài học hiệu quả nhé!

Thùy Linh

Đánh giá ngay

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular