Chaotienganh.com

Cách Đưa Ra Lời Yêu Cầu, Đề Nghị Trong Tiếng Anh

Dưới đây là các mẫu câu đưa ra lời yêu cầu, đề nghị trong Tiếng Anh thường được sử dụng khi muốn yêu cầu đề nghị ai làm gì một cách lịch sự, tế nhị nhất.

Download Sách Tiếng Anh Lớp 7 Thí Điểm PDF

Chào Tiếng Anh xin gửi đến bạn cách download sách tiếng anh lớp 7 thí điểm các bạn click vào download sách tiếng Anh lớp 7 thí điểm.

Cách Viết Thư Xin Việc Bằng Tiếng Anh- Letter of Application

Những công việc liên quan đến Tiếng Anh đều yêu cầu người xin việc applicant gửi kèm CV là 1 lá thư xin việc. Đây là cách viết thư xin việc bằng tiếng Anh.

Bài viết nổi bật

Xem nhiều trong tuần

Bài viết mới nhất

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular